deratizace jablonec deratizace liberec deratizace praha deratizace praha 3 deratizace praha 4 dezinfekce dezinsekce site ochrana proti ptakum protipozarni natery uklid
deratizace dezinsekce dezinfekce dd ddd hubení hlodavců potkanů protipožární nátěry ochrana proti ptákům holubům ptactvu sítě proti ptákům sítě proti holubům úklidové práce vyklízecí práce údržba zeleně údržba zahrad údržba travnatých ploch jablonec nad nisou liberec praha 1 praha 2 praha 3 praha 4 praha 5 praha 6 praha 7 praha 8 praha 9 praha 10

HAUSER - deratizace, desinfekce, protipožární nátěry, ochrana proti ptákům, úklidové práce.

Dezinsekce

Dezinsekce je obor, který s zabývá metodami a prostředky hubení škodlivého hmyzu a epidemiologicky významných členovců. Zejména se jedná o druhy žijící v blízkosti člověka, a to v domácnostech, skladech, potravinářských a zemědělských objektech.
 

Postup při hubení hmyzu:

Průzkumné práce
 • zjištění druhu hmyzu
 • stanovit možnost provedení, technologii zásahu
 • stanovení doby vyřazení objektu z provozu

 • Přípravné práce
 • zvolit technologii zásahu a druh použitého přípravku
 • personální a materiální zabezpečení
 • konzultovat se zadavatelem výskyt škůdců, způsob asanace a technologii     provedení práce

 • Ochranná a bezpečnostní opatření
 • opatření na ochranu osob, živočichů, potravin a vodních zdrojů

 • Vlastní hubení škůdce
 • postřik, popraš, aerosol, fumigace, odchyt do lapačů, použití repelentů,     atraktantů, chemosterilantů.
 • V některých případech pro zvýšení účinků lze jednotlivé druhy kombinovat.
 • Kontrola a evidence dezinsekčního zásahu
  Pravidelné zhodnocování dezinsekčních prací (na žádost objednavatele)

  Ošetření provádíme:

  postřikem, kladením požerových nástrah, aerosolem, dýmováním, popraškem

  Používáné dezinsekční přípravky:

  Faratox, Actelic EC50, Alfacron 50WP, Ficam 80WP, K - othrine, Empire 20, Maxforce Resline 25EC, Coopex dýmovnice, Ultimatum dýmovnice, a jiné dle potřeb zákazníka

  Poznejte nejčastěji se vyskytující hmyz ve vašem okolí:  ŠVÁB OBECNÝ

 • Blatta orientalis (22 mm)
 •    RUS DOMÁCÍ

 • Blattella germanica (12 mm)
 •    MRAVENEC FARAO

 • Monomorium pharaonis (2 mm)
 •    ZAVÍJEČ MOUČNÝ

 • Ephestia kuehniella
 • (rozpětí křídel: 22 mm)
 •    ŠTĚNICE POSTELNÍ

 • Cimex lectularius (5 mm)
 •    BLECHA

 • Ctenocephalides canis (2,6 mm)
 •  

   

  Desinfekce

  Je soubor opatření, kterými zbavujeme prostředí nebo předměty choroboplodných zárodků. Smyslem dezinfekce je přerušení šíření nákazy od zdroje ke vnímavému jedinci a je proto významnou součástí boje proti nakažlivým nemocem.
   

  Provádíme dezinfekci:

 • ochrannou (preventivní)
 • ohniskovou (v ohnisku nákazy)
 • Postup při dezinfekci:

 • postřikem
 • aerosolem
 • Nejpoužívanější přípravky:

  Chloramin B, BM, Virkon S, Formaldehyd, Desam, Persteril atd.

  Postup při dezinfekci:

 • Průzkumné práce
 • Přípravné práce
 • Určení způsobu dezinfekce a výběr prostředků
 • Ochranná a bezpečnostní opatření
 • Mechanická očista
 • Vlastní dezinfekce
 • Evidence dezinfekčních prací
 •  

  Společnost HAUSER dodržuje tyto zákonné normy:
  451-2002 Sb, 258-2000 Sb, 347-2002 Sb
  40-2002 Sb, 91-2002 Sb, 120-2002 Sb
  131-03 Sb, 185-2002, 2002-036

  Design - Petr Slavík